ท่องเที่ยว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง Shagri-la

Yunnan หรือ ยูนาน หนึ่งใน 23 มณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน มีเมืองหลวงชื่อ คุนหมิง มีเนื้อที่ 394,100 ก.ม. มีประชากร ประมาณ 44,150,000 คน จีดีพี 295.9 พันล้านเหรินหมินปี้ ต่อประชากร 6700 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น มณฑลยูนนาน มีภูเขาหิมะอยู่ 2 ลูก คือ

1. ภูเขาหิมะไป๋หมาง (Baimang Snow Mountain Nature Reserve) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองตี๋ชิ่ง (Diqing) หรือที่เรารู้จักกันว่า เมืองเต๋อชิ่ง เมืองทีตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑลยูนาน

2. ภูเขาหิมะมังกรหยก ( Jade Dragon Snow Mountain) เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ซานจือโต่ว (Shanzidou) ทิวทัศน์ของเทือกเขาที่มองจากสวนที่สระมังกรดำในเมืองลี่เจียงนั้น กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน  ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของตำนาน ชนเผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพัมธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากินหญ้า

โดยสามารถเดินทางรถยนต์ จากเมืองลี่เจียงไป ยังภูเขามังกรหยก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จากนั้น เดินทางโดยรถบัสของอุทยาน อีก 20 นาที เพื่อขึ้น กระเช้า ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที  ไปชมความงามของยอดเขาอย่างใกลชิด ในระดับความสูง 4506 เมตร และสามารถเดินเท้าไปได้ถึงที่ระดับความสูงสุด ถึง 4708 เมตร ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง ความเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก มีออกซิเจนน้อยกว่าปกติ จะทำให้เกิดอาการ หน้ามืด เหนื่อย หอบ หายใจเร็วถี่รัว วิธีการแก้ คือ นั่งพัก เดินช้าช้า สูดลมหายใจเข้าปอด ลึกลึก และอาจจะใช้ออกซิเจนกระป๋อง (มีขายด้านบน และทางขึ้น ) ช่วยเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ คลิก เพื่อดูรูปภูเขาหิมะมังกรหยก Jade dragon Snow Mountain

มณฑลยูนนานมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านทั้งหมด 6 สายด้วยกัน ได้แก่

  • แม่น้ำแยงซี หรือรู้จักกันในมณฑลนี้ว่าแม่น้ำจินซา (แม่น้ำทรายทอง) ไหลผ่านทางเหนือของมณฑล แม่น้ำสานที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ไหลผาน
  • แม่น้ำจู
  • แม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) มีต้นกำเนิดในทิเบต ไหลผ่านประเทศพม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ออกสู่ทะเลจีนใต้
  • แม่น้ำแดง ไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย บริเวณประเทศเวียดนาม
  • แม่น้ำสาละวิน ไหลลงสู่อ่าวเมาะตะมะ ทะเลอันดามัน ประเทศพม่า
  • แม่น้ำอิรวดี

การเดินทางมาท่องเที่ยว แสนสะดวกสบาย สามารถนั่งเครื่องบิน จาก กรุงเทพ มีให้เลือกทั้ง Air Asia หรือ การบินไทย ใช้เวลา 2 ชมโดยประมาณ

โดยปกติโปรแกรมทัวคือ  6 วัน 5 คืน ที่ต้องยาวนานเพราะมีการเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 8 ชม เพื่อไปถึง Shangri LA หรือ ชื่อเดิม เมืองจงเตี้ยน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ คือ

วันหยวนทง  ที่คุนหมิง

ประตูมังกร เขาซีซาน คุนหมิง

โรงถ่ายหนัง แปดเทพอสูรมังกรฟ้า ที่เมืองต้าลี่ Dali

วัดเจดีย์สามองค์ เมืองต้าลี่ Dali

ทะเลสาปเอ๋อไห่ เมืองต้าลี่ Dali

วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองต้าลี่ Dali

เมืองโบราณ ต้าลี่

วัดลามะซงจ้านหลิน แชงกรีล่า  ที่ระดับความสูง 3500 เมตร เหนือระดับนำ้ทะเล

ทะเลมังกรดำ ลี่เจียง

ภูเขามังกรหยก ลี่เจียง  ขึ้นไปที่จุดชมวิว ความสูง 4506 เมตร เหนือระดับนำ้ทะเล

เมืองโบราณ ลี่เจียง

การเดินทางมาเที่ยว คุณหมิง ครั้งนี้ ท่านได้จะชื่นชมกับธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ อากาศที่แห้ง ถ้าเป็นหน้าหนาวจะหนาวมาก จริงแล้ว สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี แต่ช่วง เดือนธันวาคม – มกราคม จะหนาวมาก อาจจะมีหิมะตก การเดินทางอาจจะไม่สะดวกนัก ท่านทีจะเดินทางมาควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเนื่องจาก เป็นพื้นที่ราบสูง บางเมือง ปริมาณออกซิเจนในอากาศเบาบางมาก ต้องเคลื่อนไหวช้า ช่้า การเดินทางทางจาก คุณหมิงมายัง ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ เยี่ยมชม Shangri La ควรมาทางรถยนต์ หรือ รถไฟ เพื่อให้ร่างกายได้มีเวลา ในการปรับตัว เมื่อ ขึ้นสู่ระดับความสูงที่มากมาก

 

 

 

 

แอร์ York น้ำยาแอร์ ราคา ทำฟันเด็ก คลีนิคเฉพาะทาง

สอบ ielts อย่างมั่นใจ ด้วยข้อสอบจำลอง
Categories
น่ารู้ น่าเที่ยว
free wifi ที่ญี่ปุ่น การใช้บันไดเลื่อนญี่ปุ่น คุนหมิง ซื้อตั๋วรถไฟ ซื้อตั๋วรถไฟ ออนไลน์ ตั๋วรถไฟทางเน็ต ต้าลี่ บันไดเลื่อนญีปุ่่น ปลาหมึกซากะ ปลาหมึกตัวใส ซากะ ปลาหมึกสดคิซูคุริ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร จตุจักร ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาไฟ ASO มัลดิฟส์ ไม่ต้องขอวีซ่า มาชู ปิกชู ร้าน genyou saga ลี่เจียง สถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่า หิมะ เอกมัย กรุงเทพ เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เที่ยวมองโกเลีย เที่ยวอาร์เจนติน่า เปรู เล่นหิมะ เปิดธันวา 57 เล่นหิมะ เมืองไทย เล่นหิมะเอกมัย เล่นหิมะ ในกรุงเทพ ใช้ wifi free ทำอย่างไร ใช้ wifi free ที่ญี่ปุ่น ไปเวียดนาม ไม่ต้องขอวีซ่า
มุ้งจีบ จากโรงงานโดยตรง
ท่ออุตสาหกรรม
มุ้งลวด ราคาถูก
เหล็กดัด
พัดลมระบายอากาศ
ประตูเหล็ก
พัดลมไอเย็น